Psykopati och djurplågeri

Det har visat sig att individer med personlighetsstörningen Psykopati saknar empati och även är överrepresenterade när det gäller fall av djurplågeri. Psykopater är sadistiska till sin natur och njuter av att tortera och plåga andra varelser, såväl människor som djur. Det finns också anledning att tro att psykopati och liknande personlighetsstörningar som narcissism och sociopati har blivit mer utbredd under de senaste 20 till 30 åren. Det är svårt att precisera när spridningen av dessa psykiska störningar tog fart men man får anta att personlighetsstörningar blir vanligare i en kultur med mindre socialt interagerande. Människorna isolerar sig från varandra och kulturens utveckling har varit bidragande till isoleringen med sitt TV-tittande och sina datorer, selfies etcetera.

När man avskiljs från andra människor tappar man förståelsen för mänskliga attribut och utvecklar omänskliga egenskaper som känslokyla och bristande empati. För att vara kapabel att känna och reagera överhuvudtaget behöver den personlighetsstörde sensationer som berör det egna känslolivet. Att plåga, förstöra, sabotera, droga sig eller ägna sig åt perverterade former av sexualitet och liknande ytterligheter berör den mentalt störde. Djurplågeriet är en av de sensationer som den personlighetsstörde individen använder sig av för att känna sig levande.

Djurplågeri är alltså ett uttryck för en psykisk sjukdom och företagare som bedriver djurplågeri för att stimulera ekonomiska vinningslystnad är således psykiskt sjuka alternativt personlighetsstörda i olika hög grad. Oavsett graden av störning så bör den personlighetsstörde vårdas för sitt handikapp och vederbörande beläggas med näringsförbud. Detta ska vara vedertaget tillvägagångssätt rörande personlighetsstörda företagare världen över.

Att lagarna mot djurplågeriet och bestraffning av sammalunda ska vara densamma över hela världen är inget uttryck för någon slags globalistisk agenda utan ett uttryck för att djurskyddet gäller alla djur över hela världen. Djur underordnar sig inga nationsgränser och därför ska lagar mot djurplågeriet vara tillämpligt oavsett vart djurplågeriet ägt rum. Allt djurplågeri bör bestraffas. Överfiske, utplånande av djurarter genom tjuvjakt etcetera skall bestraffas lika hårt. Grisuppfödning under ovärdiga former ska bestraffas hårt. En regel man ska leva efter är att i de fall människan – som bedriver företagandet med djur inblandade – inte är beredd att leva under de förhållanden djuren i företaget gör – så ska företaget stängas ner.