Detektivarbete mot ondskan

De som saluför skinnkläder och andra produkter framtagna med hjälp av djurplågeri skall lagföras. Man ska för att komma åt den här typen av oetisk produktion ha hemliga agenter som rör sig ute i handeln och följer produktionens alla led från djurhållning och produktion till den butik där plagg och produkter saluförs.  I många fall behöver agenterna bedriva rent detektivarbete och börja i slutet av kedjan för att få reda på hur djurhållningen ser ut i början av produktionskedjan. Denna typ av industrispionage är av yttersta vikt för att upprätthålla etisk produktion och förhindra djurplågeri. Den här typen av oetisk produktion är redan kriminaliserad i en stor del av världen men missbruk och kriminell verksamhet förekommer i stor skala och spionage ska komma åt den här typen av verksamhet.

Mänsklig ondska ligger till grund för djurplågeri. Att bedriva djurplågeri i industriellt syfte är icke försvarbart. Människan är en perverterad varelse kapabel till bestialisk grymhet även mot andra människor. Att komma åt den här typen av grymhet genom att förbjuda industrier som drivs med ondskefulla metoder kan i slutänden visa sig rädda mänskligheten. Destruktiviteten i den mänskliga livsstilen måste stoppas. Ondskan måste elimineras. Genom att stoppa ondskans inflytande på jorden så räddar man mänskligheten. Detta arbete måste börja någonstans. Att stoppa djurplågeriet är en början.