Author: admin

Zombies och monster

I en värld där människan är kapabel att flå levande djur för att komma åt deras päls bör man fråga sig om det verkligen är människor eller monster. Vilka är monstren? De som driver fabrikerna där djurplågeriet äger rum eller arbetarna som bedriver djurplågeriet? En person som är beredd att plåga oskyldiga djur för att […]

Psykopati och djurplågeri

Det har visat sig att individer med personlighetsstörningen Psykopati saknar empati och även är överrepresenterade när det gäller fall av djurplågeri. Psykopater är sadistiska till sin natur och njuter av att tortera och plåga andra varelser, såväl människor som djur. Det finns också anledning att tro att psykopati och liknande personlighetsstörningar som narcissism och sociopati […]

Åtgärdsplan mot djurplågeri

Man bör vara medveten om att personer med personlighetsstörningar ofta söker sig till yrken där de får utöva sadism. Personlighetsstörda individer attraheras även av makt. Makt och sadism är i de flesta fall förenade i en sjuklig symbios. I de fall man till exempel låter isbjörnar leva i tropisk värme får man anta att den […]

Detektivarbete mot ondskan

De som saluför skinnkläder och andra produkter framtagna med hjälp av djurplågeri skall lagföras. Man ska för att komma åt den här typen av oetisk produktion ha hemliga agenter som rör sig ute i handeln och följer produktionens alla led från djurhållning och produktion till den butik där plagg och produkter saluförs.  I många fall […]

Bojkott och förklaringen till våra barn

Att använda bojkott som en del av arbetet för att aktivt ta ställning mot djurplågeri är en enkel metod med stor effekt. Alla kan delta vid en bojkott genom att helt enkelt hålla sig uppdaterade angående vilka företag som ägnar sig åt vanvård och djurplågeri och avstå från att köpa deras produkter, deras mat, kläder […]